Dodavatel barev a hydraulických systémů

Systémy protikorozní ochrany podle TKP 19B, nové konstrukce, životnost nátěrů vyšší jak 20 let (netýká se opravných systémů PKO)

Sa3
BN 10a
Systém S1:
metalizace Zinacor 850 – 100 μm, Feycopox 510 30 μm, Feycopox 510- 80 μm, Feycopox 510 – 80 μm, Feycopur 626 - 60 μm (dále označeno jako S1)
320μm schváleno 14.5.2012
sweeping křemičitý písek Systém S2:
žárové zinkování ponorem – 70 μm, Feycopox 510 – 80 μm, Feycopox 510 – 70 μm, Feycopur 626 - 60 μm (dále označeno jako S2)
280μm schváleno 3.12.2012