Nátěrové systémy

nátěrové systémyNátěrové systémy se stanovují na základě předpokládané životnosti a prostředí, které na systém působí.

Životnost

Definice životnosti: očekávaná životnost ochranného nátěrového systému do první obnovy nátěru.

Životnost není záruční doba.  Životnost je technický předpoklad, který umožňuje sestavit program údržby. Záruční doba (dále jen záruka) je vždy předmětem právní části smlouvy zainteresovaných stran. Neexistuje pravidlo pro určení vzájemného vztahu těchto časových údajů.

Tab.č.1 - Rozmezí životnosti dle ČSN EN ISO 12 944-1:

Rozmezí Označení Délka
nízká L 2 - 5let
střední M 5 - 15let
vysoká H více než 15 let
 

Prostředí

Definice korozní agresivity: schopnost prostředí vyvolávat korozi v daném korozním systému.

Tab.č.2 - Stupně korozní agresivity atmosféry a příklady typických prostředí dle ČSN EN ISO 12944-2:

Stupně korozní agresivity Příklady typických prostředí (pouze informativní)  
venkovní vnitřní
C1 velmi nízká - Vytápěné budovy s čistou atmosférou (kanceláře, školy, obchody, hotely)
C2 nízká Atmosféry s nízkou úrovní znečištění, převážně venkovské prostředí Nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci (sklady, sportovní haly)
C3 střední Městské a průmyslové atmosféry s mírným znečištěním oxidem siřičitým, přímořské prostředí s nízkou sanilitou. Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší (výrobny potravin, prádelny, pivovary, mlékárny)
C4 vysoká Průmyslové prostředí a přímořské prostředí s mírnou sanilitou Chemické závody, plavecké bazény, loděnice a doky na mořském pobřeží
C5-I Velmi vysoká (průmyslová) Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší
C5-M Velmi vysoká (přímořská) Přímořské prostředí a vysokou sanilitou Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší

 

Předpoklad očistění povrchu před nanášením nátěrových hmot:

Předúprava povrchu dle ČSN EN ISO 8501 : tryskání na stupeň čistoty Sa2,5